Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
"ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ"

Αμφιθέατρο Νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός"
1ος όροφος, Ώρα 16.00-19.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Κάντε κλικ στον τίτλο για να δείτε αναλυτικά τα slides του κάθε μαθήματος)

10 Μαρτίου 2011

Αιματολογικοί αναλυτές, Α. Σταμουλακάτου

Ερυθροποίηση, Α. Βλαχοπούλου

Ορθόχρωμη Ορθοκυτταρική αναιμία, Σ. Αηδονόπουλος

Μικροκυτταρική αναιμία, Ζ. Παλλαντζά

Μακροκυτταρική αναιμία, Μ. Ζέρβα

31 Μαρτίου 2011

Φυσιολογική αιμόσταση-Αναλυτές πήξης, Γ. Δρόσος

Δοκιμασίες πήξης-ινωδόλυσης, Ρ. Χατζηκυριάκου

Αιμοπετάλια-Διαταραχές αριθμού και λειτουργικότητος, Μ. Τσεκούρα

Θρομβοφιλία–Διερεύνηση, Α. Καρύδα

Αιμορραγική διάθεση–Διερεύνηση, Μ. Αναστασοπούλου

Αντιθρομβωτική αγωγή, Θ. Θεοδωρίδης

7 Απριλίου 2011

Μεμβρανοπάθειες-Ενζυμοπάθειες, Α. Σταμουλακάτου

Αιμοσφαιρινοπάθειες (1), Ζ. Ρεπαπίνου

Αιμοσφαιρινοπάθειες (2), Ζ. Δώριζα

5 Μαΐου 2011

Μυελοποίηση-Διαταραχές, Δ. Θεοδωρίδης

ΜΔΣ, Μ. Γεωργιακάκη

ΜΥΝ, Π. Παρασκευοπούλου

Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, Μ. Κοζανίτου

12 Μαΐου 2011

Οξείες λευχαιμίες, Θ. Αναστασίου

Χρόνιες λευχαιμίες, Μ. Σκούρα

Λεμφώματα, Σ. Αλεξιά

2 Ιουνίου 2011

Ομάδες αίματος, Β. Τσαγκάρη

Συμβατότητα-Αλγόριθμος ασυμβατότητας, Λ. Παμφίλη

Επιπλοκές μετάγγισης, Χ. Βενέτη

Ιολογικός έλεγχος μονάδων αίματος-Μοριακός έλεγχος, Ν. Κοντοστεργίου

Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης