Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Συμμετοχή στο βιβλίο "Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης/διαχείρησης του συστήματος Υπηρεσιών Υγείας"
  Εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ/Κοινωνία και Υγεία.
  Η Τεκμηριωμένη Ιατρική και η συμβολή της στην διαχείριση του κινδύνου στο Νοσοκομειακό Εργαστηριακό Τομέα.
  Βασιλική Μιχαήλ-Μέριανου, Αθήνα 2003.
 • Συμμετοχή στο βιβλίο "Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας"
  Εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ/Κοινωνία και Υγεία.
  Διαχείριση ολικής ποιότητας στα νοσοκομειακά αναλυτικά εργαστήρια-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
  Βασιλική Μιχαήλ-Μέριανου, Αθήνα 2001.
 • Συμμετοχή στο σύγγραμμα του Καθ. Χ. Ρούσσου. "Εντατική θεραπεία" Τόμος ΙΙΙ
  - Μετάγγιση
  - Υπερπηκτικές καταστάσεις.

  Βάνα Χριστοπούλου-Κοκκίνου, Αθήνα 1998.
 • Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια "Ιατρική και Υγεία", Εκδοτική Αθηνών
  7 λήμματα (π.χ. Αιμοφιλία, θρόμβωση, μετάγγιση αίματος, κ.α.)
  Βάνα Χριστοπούλου-Κοκκίνου, Αθήνα 1998.
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση-Διαχείριση Μονάδων Αιμοθεραπείας
  Βασιλική Μιχαήλ-Μέριανου, Αθήνα 1996.
 • Υπερπηκτικότητα και Θρόμβωση
  Βάνα Χριστοπούλου-Κοκκίνου, Αθήνα 1996.
 • Συμμετοχή στο βιβλίο "Τα λιπίδια στην κλινική πράξη" Γ.Δ . Κολοβού, Δ.Φ. Κόκκινος. Κεφ. XI.
  Λιπίδια και πήξη
  .
  Βάνα Χριστοπούλου-Κοκκίνου, Αθήνα 1996.
 • Συμμετοχή στο σύγγραμμα Χειρουργικής. Καθ. Μ.Ν. Σέχα, τόμος Ι, κεφ. 5.
  Αιμόσταση, διαταραχές πηκτικότητας και μετάγγιση

  Ελένη Χρηστάκη, Αθήνα 1994.
 • Ηπατίτιδα Α. Μονογραφία
  Ελένη Χρηστάκη, Αθήνα 1993.