Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι τρόποι επικοινωνίας με την Εταιρεία είναι:

 1. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας
  Μαιάνδρου 23,
  115 28 Αθήνα
 2. Τηλεφωνικά: 210-7211845
  Fax: 210-7215082
 3. Μέσω e-mail: [email protected]