Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας - ΕΕΕΑΑ.

Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1987 και τα περίπου 300 μέλη της είναι ιατροί Bιοπαθολόγοι που υπηρετούν αποκλειστικά στα Αιματολογικά Εργαστήρια και τις Αιμοδοσίες της χώρας.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τις ποικίλες δραστηριότητές μας, τις οποίες συνοπτικά απλώς αναφέρω εδώ:

Στον εκπαιδευτικό τομέα εστιάζονται οι περισσότερες προσπάθειές μας, δηλαδή στη διατήρηση υψηλού του επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης των ειδικευμένων μελών μας, παράλληλα δε, και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Ιατρική Βιοπαθολογία ιατρών.

Το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, με μηνιαίες συναντήσεις, πλέον μέσω του διαδικτύου, λόγω της πανδημίας, συνεχίζει να πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία (οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τους 70) ενώ η Ετήσια Συνεδριακή Εκδήλωσή μας, δηλαδή ημερίδα, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Ετήσιου Ιατρικού Συνεδρίου δεν πραγματοποιληθηκε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας. Από το 2022 στο 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο η Συνεδριακή μας Επιστημονική Εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Εξάλλου, κάθε δύο χρόνια, ενεργός είναι η συμμετοχή μας, επιστημονικά και οργανωτικά, στην πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Τέλος πρέπει να αναφερθεί η συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Βιοχημίας και Συμπόσιου Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, ήδη από το 2013. Το 2021 αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Το 5ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας σε συνδιοργάνωση με το 9ο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας θα πραγματοποιειθεί τον Απρίλιο του 2022.

Ένα μέλος του ΔΣ μας συμμετέχει στην επιτροπή εξετάσεων για την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, στην αναβάθμιση της οποίας η συμμετοχή μας υπήρξε ουσιαστική, τόσο στον τομέα της διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, (όπου επετεύχθη αναμόρφωση του τρόπου εξετάσεων με πολλές ερωτήσεις τύπου πολλαπλών επιλογών, με διαγνωστική αναγνώριση εικόνων νόσου από διαφάνειες, εκτός από το προφορικό σκέλος), όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου πρωτοστατήσαμε και πετύχαμε την προσθήκη ενός έτους παθολογίας στο χρόνο άσκησης για την ειδικότητα, ο οποίος έτσι αυξήθηκε σε πέντε έτη.

Ως προς τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τρόπου εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών μας, ήδη από το 1995 εργασθήκαμε σκληρά για την εκπόνηση σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στο γνωστικό αντικείμενο και τις προτάσεις μας εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στο πλαίσιο πάντα της τετραθεματικής υφής της ειδικότητάς μας.

Η εταιρεία μας συμμετείχε ενεργά στην σύνταξη και δημιουργία του Βιβλιαρίου σπουδών της ειδικότητος της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Το βιβλιάριο σπουδών (blue book) είναι πλέον ενεργό και οι ειδικευόμενοι που ξεκίνησαν την ειδικότητα από το 2018 και μετά θα πρέπει να το συμπληρώνουν για να συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικότητας. Επίσης ενεργός είναι η συμμετοχή της εταιρείας μας  στην πραγματοποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Μαθημάτων Ειδικευομένων Ιατρικής Βιοπαθολοίας. Τα μαθήματα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, γίνονται με την μέθοδο e-learning για να έχουν πρόσβαση και οι ειδικευόμενοι από την επαρχία.

Συμμετέχουμε συστηματικά και ενεργά σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις, πολλά μέλη μας είναι μάλιστα και μέλη αντιστοίχων διεθνών-παγκοσμίων αιματολογικών επιστημονικών εταιρειών, γενικής και ειδικής φύσης.

Στόχος μας είναι η αρτιότερη επιστημονική κατάρτιση των νέων συναδέλφων οι οποίοι θα αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη των Αιματολογικών εργαστηριών και Αιμοδοσιών.

Στον εκδοτικό τομέα, κάθε χρόνο εκδίδεται Βιβλίο με τις εισηγήσεις των παρουσιάσεων στο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο. Στο ίδιο Βιβλίο περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις της Ετήσιας Συνεδριακής Εκδήλωσης της εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας (www.peib.gr) η οποία αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο της ειδικότητας μας και εκπροσωπείται, ήδη από το 1992, στην UEMS, στον τομέα Ιατρικής Βιοπαθολογίας - επιτροπή Αιματολογίας, με τακτικές παρουσίες στις εξαμηνιαίες συνεδριάσεις ανά την Ευρώπη. Έτσι επιτυγχάνεται η ενημέρωσή μας για τα συμβαίνοντα στον κλάδο μας στην Ευρώπη και η εναρμόνισή μας με αυτά. Τον Οκτώβριο του 2014 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής (www.eeib-ei.eu) η οποία αποτελεί την επιστημονική εταιρεία που αναγνωρίζεται από το κράτος ως η εταιρεία που εκφράζει την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Μέλη της ΕΕΙΒ/ΕΙ ειναι όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί βιοπαθολόγοι.

Να σημειωθεί ότι μελη της εταιρείας μας συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια, τόσο της ΠΕΙΒ, όσο και της ΕΕΙΒ/ΕΙ.

Τονίζω ότι μέλη μας δραστηριοποιούνται στη συμμετοχή έκδοσης συγγραμμάτων για το γνωστικό μας αντικείμενο (πήξη - θρόμβωση - διαχείριση αίματος κ.ά.).

Τέλος, η μεταβατική περίοδος που διανύουμε στον τομέα της αναβάθμισης της ειδικότητας και των θέσεων που υπερασπιζόμαστε για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούν και να στελεχώνονται τα Αιματολογικά Εργαστήρια και οι Αιμοδοσίες της χώρας, μας κρατάει σε μία συνεχή εγρήγορση ως προς τις σχέσεις μας με την πολιτική ηγεσία του Τομέα Υγείας και με τους συναδέλφους μας ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είτε με τη μορφή διαλόγου, είτε με τη μορφή αντιπαράθεσης.

Ένας ακόμη στόχος της εταιρείας μας αλλά και της ΠΕΙΒ και της ΕΕΙΒ/ΕΙ  είναι και η επίτευξη των εξειδικεύσεων στα 4 επιμέρους θέματα της ειδικότητος (Αιματολογία-Αιμοδοσία, Ανοσολογία, Βιοχημεία, Μικροβιολογία). Μέχρι σήμερα έχουμε επιτύχει την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία.

Πάνω απ'όλα όμως, επιθυμούμε να είναι η ιστοσελίδα μας ένα φιλόξενο βήμα για την έκφραση απόψεων, κριτικής, υποδείξεων, με δυο λόγια εποικοδομητικού διαλόγου για όλους τους φίλους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τα θέματά μας.

Εγγραφή μέλους

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρείας γιατρός βιοπαθολόγος που νομίμως ασκεί στην Ελλάδα την αντίστοιχη ειδικότητα και έχει επαγγελματική-επιστημονική δραστηριότητα στον τομέα της εργαστηριακής αιματολογίας και αιμοδοσίας και έχει προταθεί από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Τα τακτικά μέλη εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα αυτή και μετά την συνταξιοδότησή τους.

Δόκιμο μέλος της εταιρείας μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρείας κάθε γιατρός ειδικευόμενος στην Ιατρική Βιοπαθολογία μετά από αίτησή του. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται τακτικά μέλος αυτοδίκαια με τη λήψη του τίτλου της ειδικότητος.

Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου