Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ygeianet

Πανελλήνια Ένωση Ειδικευόμενων Ιατρών Βιοπαθολόγων

Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Βιοπαθολόγων

MednetHellas

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής

Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας