Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2022
Νέο κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου "Η Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική στην Κλινική Πράξη" για Φοιτητές Ιατρικής 7ου, 9ου και 11ου εξαμήνου
 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της οργάνωσης των νοσοκομείων 14-3-2017
Απάντηση στα κακόβουλα σχόλια, σχετικά με την τροπολογία για την διόρθωση της αντιστοίχισης της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ Παράρτημα V 15-3-2017
Δελτίο τύπου