Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XXVI (2021-2022), Αθήνα 2022.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XXVII (2022-2023), Αθήνα 2023.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XIV (2019-2020), Αθήνα 2020.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XXV (2020-2021), Αθήνα 2021.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XXII (2017-2018), Αθήνα 2018.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XXIII (2018-2019), Αθήνα 2019.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XX (2015-2016), Αθήνα 2016.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XXI (2016-2017), Αθήνα 2017.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XVIII (2013-2014), Αθήνα 2014.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XIX (2014-2015), Αθήνα 2015.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XVI (2011-2012), Αθήνα 2012.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XVII (2012-2013), Αθήνα 2013.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XIV (2009-2010), Αθήνα 2010.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XV (2010-2011), Αθήνα 2011.
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XII (2007-2008), Αθήνα 2008.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλος XIII (2008-2009), Αθήνα 2009.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσια Σεμινάρια Εξειδίκευσης
Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλοι V-VIII (2001-2004), Αθήνα 2005.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσιο Σεμινάριο Εξειδίκευσης
Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Κύκλοι V-VIII (2005-2007), Αθήνα 2007.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αιματολογικές Διαταραχές στη Χρόνια Νεφρική Νόσο

Επιμέλεια έκδοσης:
Π.Ν. Ζηρογιάννης, Θ. Θεοδωρίδης, Μ. Γεωργιακάκη,
Αθήνα 2006.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
17η Συνεδριακή Επετειακή Επιστημονική Εκδήλωση,
33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,
Τόμος Πρακτικών, Αθήνα 2007.